Parafia pw. św. Floriana w Krężnicy Jarej
Wspólnoty i grupy

Domowy Kościół

Założycielem Ruchu Światło-Życie, popularnie nazywanym ruchem oazowym, był ksiądz Franciszek Blachnicki. Gałęzią tego ruchu, stworzoną z myślą o małżeństwach, jest Domowy Kościół. Jego zadanie to między innymi wspieranie małżonków w ich wspólnym rozwoju duchowym poprzez głębsze poznanie Pisma Świętego. Równie istotna jest aktywna praca nad jakością więzi małżeńskiej oraz pomaganie sobie nawzajem w pokonywaniu codziennych trudności.

Organizacyjnie Domowy Kościół działa w oparciu o grupy małżeństw – tak zwane kręgi. W naszej parafii mamy dwa kręgi. Pierwszy utworzony został w 2009 roku, drugi dziesięć lat później. Obecnie do każdego z nich należą cztery pary małżeńskie. Opiekę nad kręgami – formalną i merytoryczną – sprawuje kapłan, aktualnie jest nim proboszcz naszej parafii, ks. Jarosław Woźniak.

Gromadzimy się zazwyczaj raz w miesiącu w domu któregoś z małżeństw. W pierwszej części spotkania dzielimy się tym, co się wydarzyło w ostatnim okresie w naszym życiu oraz – jeśli jest taka potrzeba – wspólnie usiłujemy znaleźć rozwiązanie problemów, jakie się pojawiły. Następnie jest część modlitewna: wsłuchując się we fragment Pisma Świętego, staramy się powiedzieć, jak je odbieramy, co do nas mówi. Ostatnia część – formacyjna – to omówienie sposobów pogłębiania swego życia duchowego, na przykład przez wspólną modlitwę małżonków czy całej rodziny. Dzięki uczestnictwu w Domowym Kościele zyskujemy również grupę oddanych przyjaciół.

Wszyscy, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na temat pracy kręgów albo przystąpić do któregoś z nich, proszeni są o kontakt z parafią.

Przydatne linki:

 • Oaza
 • Oaza filia lubelska
 • Legion Maryi

  Grupa modlitewna Legion Maryi zawiązała się w 2000 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Mariana Bartnika, który był jednocześnie opiekunem duchowym grupy zrzeszającej osoby świeckie.

  Zadaniem Legionu Maryi jest uświęcenie jej członków przez modlitwę i apostolstwo. Życie i praca apostolska Legionu Maryi są zakorzenione w duchowości maryjnej i rozumiane jako współdziałanie w dziele ewangelizacji i szerzenia Królestwa Bożego na świecie.

  Spotkania grupy odbywają się co tydzień w domu parafialnym po Mszy św. o godz. 11.30. Zgromadzeni odmawiają modlitwy zawarte w broszurce zwanej Tessera oraz różaniec, czytają również „Podręcznik Legionu Maryi”, który jest ważnym tekstem formacyjnym.

  Ci, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji o grupie albo dołączyć do niej, proszeni są o kontakt z parafią.

  Przydatne linki:

 • Legion Maryi
 • Odnowa w Duchu Świętym

  Jesteśmy katolicką wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym przy parafii pw. św. Floriana w Krężnicy Jarej. Grupa została założona w 2001 roku przez ówczesnego proboszcza parafii, ks. Mariana Bartnika, a pierwszą liderką była Irena Nowacka. W roku 2004 otrzymaliśmy nazwę „Winny Krzew”.

  Obecnie grupa liczy kilkanaście osób. Spotykamy się w jednej z sal na plebanii raz w tygodniu. Naszym pragnieniem jest budowanie więzi z Bogiem, ewangelizacja oraz modlitwa wstawiennicza. Łączy nas otwartość na działanie Ducha Świętego i chęć bliższego poznania Jezusa Chrystusa, naszego Pana, co jednocześnie pozwala nam wzrastać w wierze i miłości.

  Bierzemy udział w diecezjalnych spotkaniach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji lubelskiej. Opiekunem duchowym „Winnego Krzewu” jest obecnie ks. Jarosław Woźniak – proboszcz naszej parafii, natomiast opiekunem świeckim – Małgorzata Karasek. W naszej wspólnocie jest miejsce dla każdego, niezależnie od tego, z jakim bagażem przeszłości czy teraźniejszości tu przychodzi. Zgodnie z naszym charyzmatem otwieramy się na wszystkich, którzy pragną, tak jak my, bliskości Boga.

  Ci, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na temat wspólnoty albo dołączyć do niej, proszeni są o kontakt z parafią.

  Przydatne linki:

 • Odnowa.org
 • Odnowa Lublin
 • Liturgiczna służba ołtarza